Umów się na jazdę próbną
Umów się na przegląd
Finansowanie - oblicz ratę
Konfiguruj swoją Toyotę

Certyfikaty i NagrodyANWA a środowisko. W trosce o naturę.

 


Toyota opracowała zespół zasad ochrony środowiska pod nazwą Karta Ziemi i rozpoczęła jego wdrażanie we wszystkich swych przedstawicielstwach na całym świecie.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

1. Wkład w pomyślność społeczności 21 wieku
Wniesienie własnego wkładu w pomyślność społeczności 21 wieku poprzez dążenie do wzrostu w zgodzie z naturą oraz zobowiązanie do zlikwidowania szkodliwego wpływu na środowisko we wszystkich dziedzinach naszej działalności.

2. Poszukiwanie technologii bezpiecznych dla środowiska
Poszukiwanie technologii nieszkodliwych dla środowiska, opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, pozwalających połączyć wymogi ochrony środowiska z racjami ekonomicznymi.

3. Dobrowolne działania
Opracowanie i wdrażanie planu dobrowolnych przedsięwzięć usprawniających, obejmującego nie tylko działania zapobiegawcze i dostosowawcze do wymogów prawa, ale uwzględniającego również różne aspekty ochrony środowiska naturalnego na skalę ogólnoświatową, krajową i regionalną.

4. Współpraca ze społecznościami
Budowanie ścisłych więzi i współdziałanie z jak największą liczbą osób i organizacji zaangażowanych w ochronę środowiska, włączając w to rządy, lokalne samorządy, a także kooperujące firmy i gałęzie przemysłu.

 

WYTYCZNE DZIAŁAŃ

1. Stała troska o dobro środowiska naturalnego
Zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego na każdym etapie działań, tj. produkcji, eksploatacji i gospodarowania odpadami:

  • Opracowanie i dostarczanie produktów o minimalnej szkodliwości dla środowiska,
  • Poszukiwanie bezodpadowych technologii wytwarzania,
  • Wdrażanie środków zapobiegawczych,
  • Wspieranie i rozwijanie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

2. Partnerzy w interesach partnerami w ochronie środowiska
Współpraca z firmami partnerskimi.

3. Jako członek społeczeństwa
Aktywny udział w akcjach społecznych:

  • Udział w tworzeniu społecznej świadomości odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń,
  • Wspieranie inicjatyw rządowych na rzecz ochrony środowiska,
  • Zaangażowanie w działania nie nastawione na zysk.

W kierunku większej świadomości
Aktywna polityka informacyjna i upowszechnianie świadomości ekologicznej.

Nasza polityka e-prywatności

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Za sprawą cookies zostają zapamiętane Twoje preferencje, np. wybrany salon dilerski. Jeśli chcesz dokonać ich zmiany, kliknij na: Zmień ustawienia cookies.