1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Certyfikaty i Szkolenia

Jednym z obszarów działalności naszej firmy ANWA TOYOTA AL POKOJU jest strategia ciągłego doskonalenia – nieustanne podnoszenie kwalifikacji przez naszych pracowników, optymalizowanie procesów zarządzania i realizacji usług pomaga nam osiągać zamierzone cele.Certyfikaty i szkolenia

Filozofia Toyota Way stworzona jest dla ludzi z globalnej organizacji Toyota World. Opiera się na pięciu fundamentalnych zasadach:

Challenge - tworzymy długoterminową wizję, aby z odwagą i kreatywnością sprostać wyzwaniom i urzeczywistnić nasze marzenia.

Kaizen - ciągle doskonalimy swoje działania, dążąc ku innowacjom i ewolucji.

Praktykujemy Genchi Genbutsu, czyli sięgamy do źródła, by poznać fakty dla podjęcia trafnych decyzji, osiągamy konsensus i realizujemy cele w optymalnym tempie.

Respect – szanujemy innych, czynimy wysiłki, aby każdego zrozumieć, bierzemy odpowiedzialność i robimy wszystko, aby budować wzajemne zaufanie.

Teamwork – stymulujemy rozwój osobisty i zawodowy, wspólnie wykorzystujemy możliwości rozwoju, maksymalizujemy jakość pracy – indywidualnej i zespołowej.Certyfikowany Doradca ANWA TOYOTA AL POKOJUNasi pracownicy nieustannie uczestniczą w szkoleniach podnosząc swoje umiejętności i kwalifikacje, poznając nowe technologie, pracując nad optymalizacją procesów i wymieniając się doświadczeniami. Każde szkolenie kończy się egzaminami certyfikującymi uprawniającymi do używania tytułu Certyfikowany Doradca będącego gwarancją jak najwyższych kompetencji i profesjonalizmu naszego pracownika.

Nasi pracownicy szkolą również swoje umiejętności praktyczne jako kierowcy, tak aby móc lepiej służyć pomocą naszym Klientom i przekazywać dalej zdobytą wiedzę. Akademia Jazdy Toyoty została stworzona aby działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. W sposób bezpośredni przyczynia się do zmniejszenia ilości wypadków i ich skutków. Realizowane w niej zajęcia to możliwość sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności na specjalnie przygotowanych torach w ekstremalnych warunkach pod czujnym okiem instruktorów.Certyfikaty do pobrania