Umów się na jazdę próbną
Umów się na przegląd
Konfiguruj swoją Toyotę

Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Jakością ISO 140001Toyota cieszy się uznaniem kierowców dzięki niezawodności swoich samochodów. Większość użytkowników nie zdaje sobie jednak sprawy z długiej drogi, jaką musiała przejść firma Toyota Motor Corporation, aby osiągnąć taki poziom satysfakcji Klientów. Strategia działania Toyota Motor Corporation została opisana przez Jeffrey’a K. Likera, amerykańskiego profesora, w książce: „Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata” do lektury której zachęcamy. W ANWA TOYOTA AL POKOJU - znamy ją doskonale!Szczegóły znajdziesz tu »

Ochrona Środowiska Karta ZiemiTworząc HYBRYDOWE CENTRUM KRAKOWA ANWA TOYOTA AL POKOJU szczególnie mieliśmy na uwadze dbałość o ochronę naszego najbliższego środowiska, edukowanie i propagowanie proekologicznych rozwiązań w Małopolsce i Krakowie. Toyota opracowała zespół zasad ochrony środowiska pod nazwą Karta Ziemi i rozpoczęła ich wdrażanie we wszystkich swych przedstawicielstwach na całym świecie, Jest to dla nas jako dla firmy i zarazem mieszkańców Krakowa szczególne ważny obszar.Podstawowe założenia Karty Ziemi 1. Wkład w pomyślność społeczności XXI wieku.
  Wniesienie własnego wkładu w pomyślność społeczności XXI wieku poprzez dążenie do wzrostu w zgodzie z naturą oraz zobowiązanie do zlikwidowania szkodliwego wpływu na środowisko we wszystkich dziedzinach naszej działalności.
 2. Poszukiwanie technologii bezpiecznych dla środowiska.
  Poszukiwanie technologii nieszkodliwych dla środowiska, opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, pozwalających połączyć wymogi ochrony środowiska z racjami ekonomicznymi.
 3. Dobrowolne działania.
  Opracowanie i wdrażanie planu dobrowolnych przedsięwzięć usprawniających, obejmującego nie tylko działania zapobiegawcze i dostosowawcze do wymogów prawa, ale uwzględniającego również różne aspekty ochrony środowiska naturalnego na skalę ogólnoświatową, krajową i regionalną.
 4. Współpraca ze społecznościami.
  Budowanie ścisłych więzi i współdziałanie z jak największą liczbą osób i organizacji zaangażowanych w ochronę środowiska, włączając w to rządy, lokalne samorządy, a także kooperujące firmy i gałęzie przemysłu.Wytyczne działań 1. Stała troska o dobro środowiska naturalnego
  Zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego na każdym etapie działań, tj. produkcji, eksploatacji i gospodarowania odpadami: opracowanie i dostarczanie produktów o minimalnej szkodliwości dla środowiska, poszukiwanie bezodpadowych technologii wytwarzania, wdrażanie środków zapobiegawczych, wspieranie i rozwijanie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
 2. Partnerzy w interesach partnerami w ochronie środowiska Współpraca z firmami partnerskimi.
 3. Jako członek społeczeństwa
  Aktywny udział w akcjach społecznych: udział w tworzeniu społecznej świadomości odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń, wspieranie inicjatyw rządowych na rzecz ochrony środowiska, zaangażowanie w działania nie nastawione na zysk.
 4. W kierunku większej świadomości
  Aktywna polityka informacyjna i upowszechnianie świadomości ekologicznej.

Sprawdź co sieć TOYOTY robi dla środowiska »

Twoje ustawienia plików cookies

Na stronie Toyota Polska używamy technologii cookies w celach dostosowania naszych usług i oferty do Twoich potrzeb, w celu reklamy, analizy i statystyki. Informacje zapisane w cookies mogą zawierać dane osobowe. Jeśli wyrażasz na to zgodę, przejdź do strony i korzystaj z niej normalnie lub dowiedz się, w jaki sposób możesz zmienić swoje ustawienia.

OK