1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie

Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Jakością ISO 140001Toyota cieszy się uznaniem kierowców dzięki niezawodności swoich samochodów. Większość użytkowników nie zdaje sobie jednak sprawy z długiej drogi, jaką musiała przejść firma Toyota Motor Corporation, aby osiągnąć taki poziom satysfakcji Klientów. Strategia działania Toyota Motor Corporation została opisana przez Jeffrey’a K. Likera, amerykańskiego profesora, w książce: „Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata” do lektury której zachęcamy. W ANWA TOYOTA AL POKOJU - znamy ją doskonale!Szczegóły znajdziesz tu »

Ochrona Środowiska Karta ZiemiTworząc HYBRYDOWE CENTRUM KRAKOWA ANWA TOYOTA AL POKOJU szczególnie mieliśmy na uwadze dbałość o ochronę naszego najbliższego środowiska, edukowanie i propagowanie proekologicznych rozwiązań w Małopolsce i Krakowie. Toyota opracowała zespół zasad ochrony środowiska pod nazwą Karta Ziemi i rozpoczęła ich wdrażanie we wszystkich swych przedstawicielstwach na całym świecie, Jest to dla nas jako dla firmy i zarazem mieszkańców Krakowa szczególne ważny obszar.Podstawowe założenia Karty Ziemi 1. Wkład w pomyślność społeczności XXI wieku.
  Wniesienie własnego wkładu w pomyślność społeczności XXI wieku poprzez dążenie do wzrostu w zgodzie z naturą oraz zobowiązanie do zlikwidowania szkodliwego wpływu na środowisko we wszystkich dziedzinach naszej działalności.
 2. Poszukiwanie technologii bezpiecznych dla środowiska.
  Poszukiwanie technologii nieszkodliwych dla środowiska, opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, pozwalających połączyć wymogi ochrony środowiska z racjami ekonomicznymi.
 3. Dobrowolne działania.
  Opracowanie i wdrażanie planu dobrowolnych przedsięwzięć usprawniających, obejmującego nie tylko działania zapobiegawcze i dostosowawcze do wymogów prawa, ale uwzględniającego również różne aspekty ochrony środowiska naturalnego na skalę ogólnoświatową, krajową i regionalną.
 4. Współpraca ze społecznościami.
  Budowanie ścisłych więzi i współdziałanie z jak największą liczbą osób i organizacji zaangażowanych w ochronę środowiska, włączając w to rządy, lokalne samorządy, a także kooperujące firmy i gałęzie przemysłu.Wytyczne działań 1. Stała troska o dobro środowiska naturalnego
  Zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego na każdym etapie działań, tj. produkcji, eksploatacji i gospodarowania odpadami: opracowanie i dostarczanie produktów o minimalnej szkodliwości dla środowiska, poszukiwanie bezodpadowych technologii wytwarzania, wdrażanie środków zapobiegawczych, wspieranie i rozwijanie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
 2. Partnerzy w interesach partnerami w ochronie środowiska Współpraca z firmami partnerskimi.
 3. Jako członek społeczeństwa
  Aktywny udział w akcjach społecznych: udział w tworzeniu społecznej świadomości odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń, wspieranie inicjatyw rządowych na rzecz ochrony środowiska, zaangażowanie w działania nie nastawione na zysk.
 4. W kierunku większej świadomości
  Aktywna polityka informacyjna i upowszechnianie świadomości ekologicznej.

Sprawdź co sieć TOYOTY robi dla środowiska »ANWA Sp. z o.o. korzysta ze wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu dotyczącego wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Dotacja na Kapitał obrotowy. Numer umowy POIR.03.04.00-12-0393/20-00.