1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Likwidacja szkód

Szanowni Państwo, pozostajemy do Waszej dyspozycji – w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej. Zapraszamy do korzystania z naszych usług, współpracujemy z wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi w zakresie likwidacji szkód, dzięki czemu usuwanie szkody przebiega szybko i sprawnie. Dysponujemy serwisem blacharskim i lakierniczym gwarantującym najwyższą jakość wykonywanych usług. Nasz Zespół pracowników służy pomocą w dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, realizacji napraw oraz sposobów ich finansowania.Zadzwoń 12 297 ANWA czyli 12 297 26 92 lub napisz do nas kontakt@anwa.eu i sprawdź aktualne promocje!Mini poradnik – jak zachować się w czasie szkody komunikacyjnejZasady likwidacji szkody z OC komunikacyjnego regulowane są ustawą z dnia 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci, ani nie doznają urazów, a szkodzie ulega jedynie mienie [np. samochód].Wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. W takich sytuacjach należy bezzwłocznie wezwać policję, pogotowie i w razie potrzeby straż pożarną.Różnica w definiowaniu wypadku drogowego i kolizji jest istotna – w przypadku braku rannych lub ofiar śmiertelnych nie musimy bowiem wzywać policji. W takiej sytuacji należy bezpiecznie usunąć pojazdy z drogi, aby nie hamowały ruchu innym pojazdom i nie stwarzały dodatkowego zagrożenia, a następnie przystąpić do spisywania oświadczenia szkody. Natomiast gdy okoliczności wypadku nie są jasne lub strony nie mogą dojść do porozumienia, kto jest winnym, bezpieczniej będzie wezwać policję.Dokumenty potrzebne do spisanie oświadczenia:

polisa OC – spisz nr polisy, towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy oraz okres ubezpieczenia

dowód rejestracyjny samochodu – spisz dane właściciela pojazdu, nr rejestracyjny, markę oraz model pojazdu

dowód osobisty sprawcy

prawo jazdy sprawcyKolizja – jakie należy podjąć czynności1. Spisz oświadczenie o spowodowaniu szkody – najlepiej wozić ze sobą „gotowca” i jedynie wpisywać w odpowiednie rubryki potrzebne informacje. Gdy nie posiadamy „gotowca”, oświadczenie spisujemy na czystej kartce papieru – wpisujemy wszystkie niezbędne dane:

datę, godzinę i miejsce wypadku

opis okoliczności powstania wypadku [najlepiej wraz ze szkicem sytuacyjnym]

dane pojazdów uczestniczących w wypadku – numery rejestracyjne, marki, modele, numer VIN

numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, nazwę zakładu ubezpieczeń, okres, na jaki polisa została wystawiona

dane właścicieli pojazdów uczestniczących w wypadku

dane kierujących pojazdami uczestniczącymi w wypadku, w tym także numery praw jazdy

dane świadków wypadku

wyraźne i jednoznaczne oświadczenie, kto i dlaczego ponosi winę za powstanie szkody

opis uszkodzeń pojazdów lub innych rzeczy2. Zrób zdjęcia uszkodzonego pojazdu3. Usuń pojazd tak aby nie blokować ruchu, jeśli dalsza jazda pojazdem jest niemożliwa – wezwij pomoc drogową. Gdy masz pomoc assistance lub sprawca posiada assistance z dodatkową opcją holowania dla poszkodowanego – skorzystaj z ubezpieczenia [zazwyczaj na polisie OC jest nr telefonu na infolinię lub do centrum alarmowego ubezpieczyciela].Zgłoszenie szkody – na 3 sposoby:

osobiście – w najbliższej placówce, centrum likwidacji szkód towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy;

przez telefon – dzwoniąc na numer infolinii towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy i stosując się do zaleceń konsultanta;

za pośrednictwem Internetu – przez stronę internetową towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy, jeśli są na niej aplikacje umożliwiające zgłoszenie szkody.Zadzwoń 12 297 ANWA czyli 12 297 26 92 lub napisz do nas kontakt@anwa.eu i sprawdź aktualne promocje!